Názov spoločnosti: Tee Nation s.r.o.
Sídlo: Slovensko – Kvetná 953/8, 986 01 Fiľakovo
Číslo bankového účtu (ČSOB Banka): SK 477500-00000040-30010961
IČO: 52879321
DIČ: 2121170414
IČ DPH: SK2121170414
V zastúpení: konateľ Richard Simon
Telefónne číslo: +421 915 040 516
Emailová adresa: info@teenation.sk